Trivselregler

Trivsel för alla!

Visa respekt för andra, och vinn respekt.

Trapphus/Entré/Källare

Cyklar, barnvagnar och andra föremål får inte stå på dessa ställen på grund av brandsäkerhetsskäl. Det ska även vara fritt framför ingångarna till trapphusen.

Mattor :
Det är inte tillåtet att skaka mattor eller sängkläder från balkongen. Använd mattställningar där det finns.

Tvättstugan :

Tvättstugan är nog bland det viktigaste gemensamma utrymmet i hela huset. Följ reglerna noga och var rädd om maskinerna när du tvättar. Glöm inte att städa ordentligt efter dig. Vid upprepad misskötsel kan du till och med bli avstängd från tvättstugan.

Mata inte fåglar:

Det kan locka till sig råttor och möss. 

Ljud/Musik/Fest:

Tänk på att inte störa dina grannar i onödan, efter 22.00 så ska det normalt sätt vara tyst i fastigheten.

Fest och glada tillrop? Såklart ska man kunna ha kul också. Informera dina grannar om du ska ha en tillställning, och sköt det på ett snyggt sätt med respekt för dina grannar. Be dina vänner att vara tysta i trapphuset, till och från din tillställning.


Störningar

Att bo i flerfamiljshus kräver både hänsyn och tolerans för andras sätt att leva. Men ibland kan det bli för mycket ljud och störningar. Om du av någon anledning inte kan hantera situationen själv kan du ta hjälp av oss.
Bo tillsammans i flerfamiljshus
Du som bor i flerfamiljshus har kanske grannar över dig, under dig och på sidorna. Att bo så kräver en hel del, både hänsyn och tolerans för andras sätt att leva. Tyvärr kan man inte räkna med att det är helt störningsfritt i ett hus där många människor ska äta, sova, leva och bo. Småbarn låter, vattenledningar brusar, TV-apparater kan höras, cigarettrök luktar. Vissa störningsmoment får man helt enkelt lära sig att leva med, de ingår i boendeformen.
Ta hjälp av oss
Ibland kan det bli för mycket ljud och störningar. Oftast vet den som stör inte att man irriterar någon och det brukar räcka med en påringning. Men om du har försökt med det och störningen ändå fortsätter, eller om du av någon anledning inte riktigt kan hantera situationen, kan du ta hjälp av oss.
Under kontorstid är du välkommen att ringa oss, övriga tider skicka ett mail : info@marquard.nu
Så här säger lagen
Enligt hyreslagen ska man som hyresgäst se till att grannarna inte utsätts för störningar samt "bevara sundhet, ordning och gott skick inom fastigheten". Kort sagt visa hänsyn. En vanlig myt är att man har rätt att ha fest en gång per månad och att man då får störa hur mycket man vill. I själva verket har du rätt att ha fest så ofta du vill, men du har inte rätt att störa dina grannar.