Investeringar

Marquard Fastigheter

Investeringar för framtiden!

När vi började med fastigheter så hade vi i princip två tomma händer, förutom lite sparkapital på banken.

Detta gjorde också att vår första fastighet som vi förvärvade var i ett sådant skick så att den passade våra besparingar, det vill säga i väldigt eftersatt skick.

Vi bestämde oss direkt för att samtliga hyresintäkter skulle återinvesteras i fastigheten.

Med hjälp av en fastighet som nu hade blivit i bättre skick så kunde vi fortsätta vår resa och köpa fler fastigheter.

Vår filosofi kring vårt långsiktiga tänkande gällande våra fastigheter har hängt kvar, vilket innebär att vi återinvesterar så mycket vi kan.

Vi har bytt tak på fem av våra fastigheter, vi har investerat i bergvärme i fem fastigheter, och vi har dragit in fiber i samtliga fastigheter och lägenheter.

Samtliga investeringar har gjort det bättre för våra hyrestagare, samtidigt som våra fastigheter inte längre behöver skämmas för sig på samma sätt som tidigare.

Våra investeringar i bergvärme har också gjort att vårt driftsnetto har minskat, vilket i sin tur har gett mer kapital över att fortsätta investera i våra fastigheter. Dessutom har vår bergvärme hjälpt oss att vara mer klimatvänliga.

Allt arbete har gjorts löpande, och är ett arbete som fortgår hela tiden.

Vi har gjort nya badrum, nya kök, bygger in tvättmaskin & torktumlare i dom lägenheter som vi renoverar, fönsterbyte på många håll (fler behöver bytas) målat & renoverat etc.Före & efter