Felanmälan

Finns det fel i lägenheten måste detta anmälas till oss!

Akuta felanmälningar (tex vattenläcka eller totalstopp i avlopp) tas emot på tel 0708-66 67 10 eller 070-605 28 82.

Icke akuta felanmälningar tas emot per mail till info@marquard.nu

Hyresgäster ansvarar själv för byte av förbrukningsmaterial som tex kolfilter till fläkt, säkringar, glödlampor, glimtändare, lampor till kyl och ugn.

Tänk på att du som hyrestagare har en skyldighet att meddela fastighetsägaren vid uppkomna fel!